Ahtme klubi

Tulge külla!

Klubis viiakse läbi palju mitmesuguseid üritusi igale vanusegrupile. Allpool tutvustame peamiseid.

- Teatrietendused
- Konkursid
- Disko, noortele
- Kontserdid
- Näidendid
- "Weekend show"
- Meelelahutus programmid lastele koos vanematega
- Eakate puhkeõhtud
- Väljsõidu kontserdid, lavastused, näidendid
- Rahvapidustuste organiseerimine ja läbiviimine
- Osavõtt linna- ja rahvusvahelistest konkurssidest