Ahtme klubi

Tulge külla!

1986.a Ahtme klubis moodustus eakate inimeste klubi, kuhu kuulusid Teise Maailma Sõja ja Leningradi blokaadist osavõtjad, koonduslaagrites viibinud eakad inimesed.

Üldarvus 140 inimest. Kõik nad olid töökad inimesed, tööeesrindlased ja vastutavad töötajad (katoolikud, õigeusulised, luterlased).
Juhatab seda klubi kolme liikmeline nõukogu:
• Maria Šabelnikova
• Lidija Levitskaja
• Lidija Vasiljeva

info@ahtmeklubi.ee
Klubi üritusi finanseerib igal aastal Kohtla-Järve Linna volikogu. Nendel üritustel on sagedane külaline vene laulu koor „Zorenka“ (juhib P.Smirnov) ja Ahtme klubi laste isetegevuskollektiivid. Eakad inimesed leiavad siin rõõmu oma koosviibimistest koos tassi tee ja jalakeerutusega lõbusa muusika saatel, tähistatades nii sünnipäevi kui ka muid tähtpäevi lillede ja kingitustega.