Ahtme klubi

Tulge külla!

Vene laulukoor "Zorenka"

Vene laulu koor "Zorenka" sai alguse kui huvitegevus 1987a. pensionäride klubis "Veteran".
Koori repertuaaris on tänaseks üle 50-ne lüürilise- , nalja- ja vene ringmängulaulu.
Suure eduga esineb koor massiüritustel platsidel ja väljakutel kogu Eestis (Tallinn, Narva, Jõhvi, Maardu j.n.e.).
Alaline osaline pidustustel "Slaavi pärg", koorifestivalidel, pidustustel "Mängi lõõtspill".
Kõigil linnaüritustel, heategevuslikel kontsertidel vanadekodus loob see koor hea tuju ja on alati oodatud, aitab populariseerida ja säilitada vene laulukultuuri.
Juhataja - Pavel Smirnov.
dobro53@list.ru